Header

Banner Slider

Sirivej Lamphun Hospital

Giving To Human Community Society

Sirivej Lamphun Hospital

Giving To Human Community Society

mark

About Us

โรงพยาบาล

ศิริเวชลำพูน

ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจสำคัญที่สุด สำหรับเรา

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

ต้อกระจก
ศูนย์หัวใจ
แผนกจักษุ แผนกจักษุ

คืนความสดใสให้กับการมองเห็น เรื่องต้อ.. รอไม่ได้ เปลี่ยนความพร่ามัว ให้กลับมาชัดเจนอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

แผนกหัวใจ แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

โรคหัวใจ จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มักไม่แสดงอาการชัดเจน โรคหัวใจบางชนิดไม่มีอาการนำที่สามารถสังเกตเห็น หรืออย่างน้อยก็ไม่มีอาการที่รุนแรงและชัดเจนจนกระทั่งผู้ป่วยสงสัย 

ดูเพิ่มเติม

orthopedic-center แผนกกระดูกและข้อ

บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง 

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

บทความและข่าวสาร

กินยาพาราอย่างไร ? ไม่ทำร้าย “ตับ”

เมื่อมีอาการไข้หรือปวดจากสาเหตุใดก็ตาม ยาที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็นอย่างแรกเลยคือ พาราเซตามอล ยานี้มีวิธีรับประทานอย่างไร ถ้ารับประทานมากไปเป็นอันตรายหรือไม่ มาหาคำตอบกัน

กินยาพาราอย่างไร ? ไม่ทำร้าย “ตับ”

เมื่อมีอาการไข้หรือปวดจากสาเหตุใดก็ตาม ยาที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็นอย่างแรกเลยคือ พาราเซตามอล ยานี้มีวิธีรับประทานอย่างไร ถ้ารับประทานมากไปเป็นอันตรายหรือไม่ มาหาคำตอบกัน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดให้ผู้สูงอายุ

สาเหตุหลัก ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดให้ผู้สูงอายุ

สาเหตุหลัก ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

06 มิถุนายน 2567

ออกหน่วยร่วมจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพและให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน ออกหน่วยร่วมจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพและให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์

06 มิถุนายน 2567

ออกหน่วยร่วมจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพและให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน ออกหน่วยร่วมจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพและให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์

25 มีนาคม 2567

สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เเละโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

25 มีนาคม 2567

สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เเละโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ หอคำหลวง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง